Modlitwa Synodalna do Matki Bożej

 

Matko Boża z Wieczernika, modląca się z Apostołami...
Patrzymy dzisiaj na to Święte Miejsce, gdzie wraz z Apostołami trwałaś na modlitwie, prosząc o dar Ducha Świętego dla Kościoła. 
Chcemy trwać na modlitwie wraz z Tobą, prosząc o potrzebne dary dla II Synodu diecezjalnego. Ma on być wspólną troską, wspólnie przebytą drogą, wspólnym gruntowaniem Królestwa Bożego w nas i wokół nas. 
Pomagaj nam, Nosicielko Ducha Świętego, zrealizować ten plan.
Pragniemy, aby Kościół radomski nie był „martwym” Ciałem Twojego Syna, czcigodną „relikwią”, lecz żywym Mistycznym Ciałem Chrystusa. Chcemy z Tobą poprzez Synod budować Kościół Twojego Syna. Pragniemy „czynić go domem i szkołą komunii”, jak nam to polecił Twój czciciel, sługa Boży Jan Paweł II.
Pomóż nam Maryjo „czynić Kościół radomski domem i szkołą komunii”.
Niech wzrasta jedność:
– między biskupami, kapłanami, diakonami;
– między duszpasterzami i całym Ludem Bożym;
– między prezbiterium diecezjalnym i zakonnym; 
– między zakonami;  
– między stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi. 

Naucz nas Matko duchowości komunii, czyli umiejętności „czynienia miejsca” bratu i siostrze, wzajemnego noszenia brzemion i odrzucania pokus egoizmu, które nieustannie nam zagrażają, rodząc rywalizację, bezwzględne dążenie do kariery, nieufność, zazdrość.
Matko Słowa Wcielonego!
Ty jesteś Matką Niepokalaną o wrażliwym sercu na to, co Boże, co prawdziwe, dobre i piękne, co w Bogu ma swe źródło i swe spełnienie. Przenikaj nasze serca Twą wrażliwością, owym „zmysłem wielkich Bożych” spraw, abyśmy czynili nasze środowiska domami i szkołami komunii, jedności i wspólnoty.
Matko z Wieczernika!
W Twe ręce składamy II Synod Diecezji Radomskiej. Amen.
Niech się tak stanie.

 

Amen.