Kalendarium

Modlitewny program przygotowania 
do II Synodu Diecezji Radomskiej


8 grudnia 2007 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Kościół Ojców Bernardynów: Z Maryja Niepokalaną trwamy w synodalnej modlitwie.
12 stycznia 2008 – Seminarium Duchowne: Misyjny wymiar II. Synodu Diecezji Radomskiej.
2 lutego 2008 – Święto Ofiarowania Chrystusa w Świątyni. Katedra pw. Opieki NMP: Osoby Konsekrowane we wspól­nocie Kościoła.
4 marca 2008 – Bazylika Św. Kazimierza: „Dałby Bóg, aby sprawujący władzę byli wpatrzeni we wzór św. Kazimierza, a wierni szukali w nim oparcia” (Jan Paweł II).
16 marca 2008 – Niedziela Palmowa – droga krzyżowa – modli­twa mieszkańców Radomia w intencji Synodu.
2 kwietnia 2008 – Diecezjalne obchody 3. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Katedra Opieki NMP, Aleje Jana Pawia II: W jed­ności z Piotrem – kochać Kościół.
20 kwietnia 2008 – Zakończenie tygo­dnia modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Seminarium Duchowne: Seminarium domem nadziei i szkołą kapłańskiej komunii.
30 maja 2008 – Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa – Dzień Świętości Życia Kapłańskiego – procesja maryjna do kate­dry: Prezbiter pasterzem wspólnoty.
22 czerwca 2008 – Ogólnodiecezjalne spotkanie młodzieży w „Emaus”: Młodzi we wspólnocie Kościoła.
29 czerwca 2008 – Skarżysko-Kamienna, 3. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Miłosierdzia: Ruchy katolickie w służbie Kościoła.
5 lipca 2008 – Kałków: Niepełnosprawni w sercu Kościoła.
6 sierpnia 2008 – Pielgrzymi jasnogórscy w modlitewnej służbie Kościoła radomskiego: Być uczniem Chrystusa na wzór Maryi.
6 września 2008 – Pielgrzymka dekanatu koneckiego do sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej: Nauczyciele i kate­checi w służbie Kościoła.
7 września 2008 – 10. rocznica koronacji obrazu Matki Pięknej Miłości w Skrzyńsku: Cenna rola osób starszych i chorych w Kościele.
14 września 2008 – 1. rocznica koronacji obrazu Pani Świętokrzy­skiej: Świat pracy w Kościele.
28 września 2008 – 40. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie – Ogólnodiecezjalna piel­grzymka rodzin: Miejsce i posłannictwo rodzin w Kościele.
5 października 2008 – Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Wysokim Kole – Pielgrzymka kółek różańcowych z diecezji: Modlitwa buduje Kościół.
8 listopada 2008 – Rozpoczęcie II Synodu Diecezji Radomskiej w uroczystość Opieki NMP, w 100-lecie istnienia duszpa­sterstwa w świątyni mariackiej.