Komisja ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin

 

Dla tej komisji istotnym pytaniem będzie problem wierności i nierozerwalności sakramentu małżeństwa, a tym samym pytanie o realną możliwość pomocy rodzicom i dzieciom, aby nie poddali się współczesnej propozycji usunięcia Boga i Jego przykazań z życia rodzinnego i małżeńskiego.


Skład osobowy Komisji ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin:

1. ks. Sławomir Adamczyk – przewodniczący Komisji
2. ks. kan. Henryk Dziadczyk
3. ks. Karol Kowalczyk
4. ks. kan. Artur Lach
5. Ewa Duda
6. Piotr Duda
7. Małgorzata Górka
8. Helena Łęcka
9. Justyna Mazur
10. Wiesław Mazur
11. Zofia Münnich
12. Elżbieta Oczkowska
13. Dariusz Oczkowski
14. Jadwiga Odzimek
15. Magdalena Olszewska
16. Sławomir Olszewski
17. Katarzyna Sobkiewicz
18. Tomasz Sobkiewicz