Przedstawiciele osób duchownych i świeckich

 

1. ks. inf. Czesław Wala
2. ks. kan. Ignacy Bokwa
3. ks. Krzysztof Badeński
4. ks. Jerzy Cedrowski
5. ks. kan. Marek Chmielewski
6. ks. prał. Marek Dziewiecki
7. ks. Andrzej Gozdur
8. ks. kan. Marek Jagodziński
9. ks. prał. Jerzy Karbownik
10. ks. kan. Jacek Kucharski
11. ks. kan. Roman Majchrzyk
12. ks. Jacek Małecki
13. ks. kan. Paweł Mąkosa
14. ks. Dariusz Olender
15. ks. Adam Orczyk
16. ks. prał. Grzegorz Senderski
17. ks. kan. Daniel Swend
18. ks. kan. Andrzej Szewczyk
19. ks. Jan Szymczyk
20. ks. Grzegorz Tęcza
21. ks. kan. Sławomir Wilewski
22. s. Danuta Wróbel
23. Stanisław Bernardy
24. Blandyna Gądek
25. Renata Pawlak
26. Elżbieta Stanik
27. Michał Wydra