Telegram Biskupa Zygmunta Zimowskiego do Ojca Świętego Benedykta XVI

 


Radom, 8 listopada 2008 r.
 w Wigilię rocznicy poświęcenia Bazyliki Katedralnej


 


Wasza Świątobliwość!
Umiłowany Ojcze Święty!


 


Zgromadzeni na uroczystości otwarcia Drugiego Synodu Diecezji Radomskiej trwamy na modlitwie z Niepokalaną Matką Kościoła prosząc o tchnienie Ducha świętego dla naszego Kościoła lokalnego. Pragniemy z pomocą Bożej łaski odpowiadać na Boże wezwania ukryte w znakach czasu, budować Królestwo Boże na progu III tysiąclecia chrześcijaństwa i wspólnie w łodzi Piotrowej żeglować ku Niebieskiej Ojczyźnie. We wspólnocie uczniów Chrystusa pragniemy słuchać, co mówi Duch do naszego Radomskiego Kościoła i zgodnie z hasłem Synodu: „czynić naszą Diecezję domem i szkołą komunii”.
Wspominając modlitwę Waszej Świątobliwości w naszej katedrze w czasie sakry Biskupiej naszego Pasterza Bp. Zygmunta w dniu 25 maja 2002 oraz modlitwę Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 4 czerwca 1991, pragniemy wpisać się w ten łańcuch modlitwy ufając, że Chrystus Dobry Pasterz, Jedyny Zbawiciel człowieka i Głowa Kościoła poprowadzi nas drogą prawdy i zbawienia.
Z synowską czcią pochylamy się do stóp Waszej Świątobliwości, całujemy pierścień Rybaka i zapewniając o jedności i modlitwie, prosimy o Piotrowe błogosławieństwo w sposób szczególny na czas trwania II Synodu Diecezji Radomskiej.
 † Zygmunt Zimowski
Biskup Radomski

 

– Ks. Biskup Pomocniczy Adam Odzimek
– Ks. Biskup Pomocniczy Stefan Siczek
  – Ks. Biskup Senior Edward Materski
 

Sekretarze Synodu:  
– Ks. prał. dr hab. Stanisław Łabendowicz
– Ks. dr Jerzy Adamczyk
– Ks. kan. dr Zbigniew Gaczyński