Modlitwa Adsumus


Stajemy wobec Ciebie, Duchu Święty,
jako grzesznicy, zgromadzeni jednak w imię Twoje.

Przyjdź do nas, pozostań z nami,
przeniknij nasze serca,
naucz nas, co mamy czynić i dokąd zdążać.

Ukaż nam, co należy wybrać, abyśmy mogli z Twoją pomocą
we wszystkim się Tobie podobać.

Ty sam bądź naszym doradcą, sprawcą naszych zamierzeń.
Ty, który z Bogiem Ojcem i Jego Synem nosisz chwalebne Imię,
Ty, który miłujesz sprawiedliwość – nie dozwól,
byśmy się stali jej burzycielami.

Niech nas nie sprowadzi na manowce nieświadomość,
nie zwiedzie powodzenie,
nie splami wzgląd na korzyść lub osoby.

Złącz nas ściśle ze sobą darem Twojej szczególnej łaski,
abyśmy w Tobie byli jedno i w niczym nie odstąpili od prawdy.

A jak jesteśmy zgromadzeni w Imię Twoje,
tak niech we wszystkim rządzi nami
sprawiedliwość kierowana miłością,
abyśmy teraz w niczym nie sprzeciwili się Tobie,
a w przyszłości zasłużyli sobie za dobre czyny na wieczną nagrodę.
 

Amen.