Komisja ds. Osób Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

 

Jak na to wskazuje przyjęta przez tę komisję nazwa, biorący w jej pracach udział będą szukali odpowiedzi na aktualne wyzwania, aby pomimo trudności zachować wierność ślubowanej czystości, ubóstwu i posłuszeństwu, na fundamencie modlitwy, życia wspólnotowego i apostolstwa.


Skład osobowy Komisji ds. Osób Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego:

1. ks. Adam Maj – przewodniczący Komisji

2. o. Eugeniusz Augustyn

3. o. Andrzej Kuster
4. o. Antoni Maciejowski

5. o. Stanisław Nowak
6. ks. Zygmunt Rutkowski
7. o. Czesław Sobolewski

8. o. Marek Zienkiewicz

9. s. Oliwia Buczko

10. s. Paulina Chrost
11. s. Jadwiga Kułak 

12. s. Maria Ołdziejewska

13. s. Teresa Romańska
14. s. Benedykta Sadzik

15. s. Julia Szteliga
16. s. Iwona Szwajca

17. s. Estera Marzanna Tyrała
18. Marzena Wrońska