Komisja ds. Kultu Bożego

 

W ramach tej komisji troska o piękno liturgii będzie łączyła się z troską o znalezienie skutecznych dróg, aby wszyscy wierni – starsi i młodsi – coraz lepiej rozumieli znaczenie obrzędów, w których uczestniczą w ciągu całego roku liturgicznego.

Skład osobowy Komisji ds. Kultu Bożego:

1. ks. kan. Dariusz Skrok – przewodniczący Komisji

2. ks. kan. Jan Chodelski

3. ks. Tomasz Herc

4. ks. Mirosław Jakubiak

5. ks. kan. Marek Janas

6. ks. Krzysztof Maj

7. ks. prał. Kazimierz Mąkosa

8. ks. Dariusz Sałek

9. ks. Robert Sionek

10. ks. kan. Kazimierz Spólny

11. ks. Mariusz Sułek

12. ks. prał. Wojciech Szary

13. ks. prał. Wiesław Taraska

14. s. Julia Kalarus

15. Arkadiusz Badowski

16. Katarzyna Grymuła

17. Barbara Kowalczyk

18. Karolina Mazurkiewicz
19. Elżbieta Płodzik

20. Jolanta Strojek