Dekret zwołujący II Synod Diecezji Radomskiej i ustanawiający Komisję Główną

L.dz. 1386/08

Radom, 16 października 2008 r.DEKRET
ZWOŁUJĄCY II SYNOD DIECEZJI RADOMSKIEJ 
I USTANAWIAJĄCY KOMISJĘ GŁÓWNĄ


Po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej oraz po rocznym przygotowaniu, na podstawie kan. 462 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego zwołuję II Synod Diecezji Radomskiej. Jednocześnie zatwierdzam regulamin tegoż Synodu, który stanowi załącznik do niniejszego Dekretu.

Dla właściwej organizacji Synodu, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, ustanawiam Komisję Główną II Synodu Diecezji Radomskiej, działającą pod moim przewodnictwem, 
w składzie:
– ks. bp Adam Odzimek, wikariusz generalny – zastępca przewodniczącego,
– ks. bp Stefan Siczek, wikariusz generalny – zastępca przewodniczącego,
– ks. inf. Stanisław Pindera, wikariusz biskupi,
– 10. przewodniczących poszczególnych Komisji Synodalnych,
przewidzianych Regulaminem II Synodu Diecezjalnego,
ks. prał. dr hab. Stanisław Łabendowicz – sekretarz generalny Synodu.

Na sekretarzy II Synodu Diecezjalnego zostali powołani:
– ks. prał. dr hab. Stanisław Łabendowicz – sekretarz generalny,
– ks. kan. dr Zbigniew Gaczyński – sekretarz pomocniczy,
– ks. dr Jerzy Adamczyk – sekretarz pomocniczy.

Dekret wchodzi w życie z dniem 8 listopada, na który to dzień zwołuję 
pierwsze posiedzenie plenarne II Synodu Diecezji Radomskiej, które rozpocznie się 
w auli Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu po uroczystej 
Mszy świętej w Katedrze Radomskiej pw. Opieki NMP, celebrowanej o godz. 15.00 
pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Stanisława Budzika, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Wszystkich uczestników Synodu i jego prace polecam opiece Matki Bożej 
i wstawiennictwu św. Kazimierza.


Ks. prof. dr hab. Sławomir Fundowicz  
Kanclerz Kurii

† Zygmunt Zimowski
Biskup Radomski