Dekret zatwierdzający hasło, logo i hymn II Synodu Diecezji Radomskiej

L.dz. SDR-13/08

Radom, 8 listopada 2008 r.

 

DEKRET 
ZATWIERDZAJĄCY HASŁO, LOGO I HYMN
II SYNODU DIECEZJI RADOMSKIEJ


 

W nawiązaniu do Dekretu zwołującego II Synod Diecezji Radomskiej z dn. 16.10.2008 r. i zgodnie z Regulaminem II Synodu Diecezji Radomskiej, po konsultacji z członkami Komisji Głównej Synodu, niniejszym aktem
 

zatwierdzam:
 

słowa: Czynić diecezję domem i szkołą komunii
jako Hasło II Synodu Diecezji Radomskiej

jak również Logo Synodu
przedstawiające się następująco:


 

oraz
Hymn (słowa i melodia) Synodu
według następującej kompozycji:


 

Ks. prof. dr hab. Sławomir Fundowicz  
Kanclerz Kurii

† Zygmunt Zimowski
   Biskup Radomski