Dekret powołujący Komisję ds. Osób Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego


L.dz. SDR-01/12

Radom, 4 lutego 2012 r.


DEKRET
POWOŁUJĄCY KOMISJĘ
DS. OSÓB ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO 
II SYNODU DIECEZJI RADOMSKIEJ


W nawiązaniu do Dekretu zwołującego II Synod Diecezji Radomskiej 
z dn. 16.10.2008 r. i zgodnie z Regulaminem II Synodu Diecezji Radomskiej, 
po konsultacji z członkami Komisji Głównej Synodu, ustanawiam następujący 
skład osobowy Komisji do Spraw Osób Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego:


1. ks. Adam Maj – przewodniczący Komisji 
2. o. Eugeniusz Augustyn

3. o. Andrzej Kuster
4. o. Antoni Maciejowski

5. o. Stanisław Nowak
6. ks. Zygmunt Rutkowski
7. o. Czesław Sobolewski

8. o. Marek Zienkiewicz

9. s. Oliwia Buczko
10. s. Paulina Chrost 
11. s. Jadwiga Kułak 

12. s. Maria Ołdziejewska

13. s. Teresa Romańska
14. s. Benedykta Sadzik

15. s. Julia Szteliga
16. s. Iwona Szwajca

17. s. Estera Marzanna Tyrała
18. Marzena Wrońska


Ks. prał. Sławomir Fundowicz
Kanclerz Kurii

Henryk Tomasik
Biskup Radomski


Ks. Adam Maj
ul. Grzybowska 22
26-600 Radom