Dekret powołujący Komisję ds. Duchowieństwa Diecezjalnego


L.dz. SDR-01/12

Radom, 4 lutego 2012 r.
DEKRET
POWOŁUJĄCY KOMISJĘ
DS. DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJALNEGO
II SYNODU DIECEZJI RADOMSKIEJW nawiązaniu do Dekretu zwołującego II Synod Diecezji Radomskiej z dn. 16.10.2008 r. i zgodnie z Regulaminem II Synodu Diecezji Radomskiej, po konsultacji z członkami Komisji Głównej Synodu, ustanawiam następujący skład osobowy Komisji do Spraw Duchowieństwa Diecezjalnego:


1. ks. prał. Edward Poniewierski – przewodniczący Komisji
2. ks. kan. Roman Adamczyk
3. ks. Grzegorz Binięda
4. ks. prał. Henryk Ćwiek
5. ks. Piotr Giemza
6. ks. kan. Artur Hejda
7. ks. kan. Henryk Jagieło
8. ks. kan. Maciej Korczyński
9. ks. kan. Stanisław Madej
10. ks. kan. Kazimierz Marchewka
11. ks. kan. Bolesław Mikrut
12. ks. prał. Jacek Mizak
13. ks. prał. Jan Niziołek
14. ks. Artur Piasek
15. ks. Damian Spiżewski
16. ks. Grzegorz Wójcik


Ks. prał. Sławomir Fundowicz  
Kanclerz Kurii

Henryk Tomasik
Biskup Radomski


Ks. prał. Edward Poniewierski
ul. Sienkiewicza 13
26-600 Radom