Biuletyn: Czynić diecezję domem i szkołą komunii, II Synod Diecezji Radomskiej, Biuletyn, nr 1, red. ks. Stanisław Łabendowicz, Radom 2008 - spis treściSłowo Biskupa Radomskiego Zygmunta Zimowskiego

Od Redakcji

Telegram Biskupa Radomskiego Zygmunta Zimowskiego do Ojca Świętego Benedykta XVI informujący o rozpoczęciu II Synodu Diecezji Radomskiej

Dekret zwołujący II Synod Diecezji Radomskiej i ustanawiający Komisję Główną

Dekret powołujący Komisję do Spraw ds. Nauki i Wychowania Chrześcijańskiego

Dekret powołujący Komisję do Spraw ds. Kultu Bożego

Dekret powołujący Komisję do Spraw ds. Duchowieństwa Diecezjalnego

Dekret powołujący Komisję do Spraw ds. Osób Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Dekret powołujący Komisję do Spraw ds. Wiernych Świeckich, Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

Dekret powołujący Komisję do Spraw ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin

Dekret powołujący Komisję do Spraw ds. Młodzieży

Dekret powołujący Komisję do Spraw ds. Duszpasterstwa Charytatywnego

Dekret powołujący Komisję do Spraw ds. Administracyjnoprawnych

Dekret powołujący Komisję do Spraw Kultury, Mediów i Nowej Ewangelizacji

Dekret ustanawiający przedstawicieli duchowieństwa poszczególnych dekanatów na II Synod Diecezji Radomskiej

Dekret ustanawiający wybranych przedstawicieli osób duchownych i świeckich na II Synod Diecezji Radomskiej

Dekret zatwierdzający hasło, logo i hymn II Synodu Diecezji Radomskiej

Regulamin II Synodu Diecezji Radomskiej

List pasterski zapowiadający II Synod Diecezjalny

List pasterski Biskupa Radomskiego Zygmunta Zimowskiego zapraszający na rozpoczęcie II Synodu Diecezjalnego  
– „Czynić diecezję domem i szkołą komunii” (NMI, 43)

Homilia Biskupa Radomskiego Zygmunta Zimowskiego podczas Mszy świętej inaugurującej II Synod Diecezji Radomskiej – 8 listopada 2008 r. – „Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20,22)

Wykład Sekretarza generalnego ks. Stanisława Łabendowicza wygłoszony na Sesji Plenarnej II Synodu Diecezji Radomskiej

Teologiczny wymiar synodu – Ks. dr Zbigniew Gaczyński

Duszpasterski wymiar synodu – Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz

Prawny wymiar synodu – Ks. dr Jerzy Adamczyk

Synod diecezjalny w życiu Kościoła partykularnego na początku trzeciego tysiąclecia – Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut

Modlitewny program przygotowania do II Synodu Diecezji Radomskiej

Hymn Synodalny

Modlitwa Synodalna

Wyznanie wiary Zespołu Synodalnego

Przysięga wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła

Terminy spotkań Komisji Synodalnych