Ankieta Komisji ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin skierowana do parafialnych zespołów synodalnych

 

 S E K R E T A R I A T
II Synodu Diecezji Radomskiej
ul. Młyńska 23/25
26-600 Radom

 

 

I. Jaka jest struktura małżeństw i rodzin na trenie parafii?

1.Ile jest w parafii: małżeństw sakramentalnych, związków cywilnych, związków nieformalnych, osób samotnych (wdowy, separacja, rozwiedzione).

2. Jakie są problemy współczesnej rodziny na terenie parafii np.: wyjazdy
za granicę za pracą i rozłąka małżonków, opieka nad dziećmi, problemy mieszkaniowe i finansowe, problemy rodzin wielodzietnych, uzależnienia, bezrobocie i inne…

II. Jakie formy duszpasterstwa małżeństw i rodzin istnieją w parafii?


1. Jak funkcjonuje poradnictwo rodzinne i duszpasterstwo rodzin?
2. Jakie są formy przygotowania do sakramentu małżeństwa?
3. Jak wyglądają spotkania parafialne z młodzieżą ponadgimnazjalną?
4. Jak wygląda pomoc rodzinom z różnymi problemami?
5. Jakie ruchy rodzinne istnieją w parafii?


III. Jakie są oczekiwania małżeństw i rodzin od Kościoła (propozycje)

6. Czego najbardziej oczekują rodziny od wspólnoty Kościoła w zakresie nauczania i wychowania oraz spraw społecznych i charytatywnych?
7. Jak rozwijać w parafii poradnictwo rodzinne i duszpasterstwo rodzin?
9. Jakie inne formy poradnictwa w zakresie małżeństw i rodzin są potrzebne?


Prosimy o omówienie niniejszej ankiety w parafialnych zespołach synodalnych.
Są to propozycje do przedyskutowania na najbliższych spotkaniach. Odpowiedzi na pytania należy dostarczyć przez dekanalnych relatorów lub bezpośrednio przesłać na adres sekretariatu Synodu.

 

Sekretarz
II Synodu Diecezji Radomskiej
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz

 

Radom, 10 grudnia 2008 r.

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ ANKIETĘ...